Ulf avtackades efter att arbetat med skånsk pingis i 20 år.

På årsmötet i Kävlinge avtackades Ulf Rödin efter att ha arbetat med skånsk pingis i 20 år. Förra våren valde han att trappa ner med att säga upp sig som kansliansvarig för förbundet. I december fick han återigen rycka in på kansliet, men har nu med ålderns rätt, valt att sluta. Skånes Bordtennisförbunds styrelse tackar honom för hans insatser genom åren och önskar honom all lycka i framtiden.

Med detta så är kansliets nya kontaktuppgifter:

Telefon: 0768-38 65 01
E-post: bordtennis@skaneidrotten.se