ÅRSMÖTE

Kallelse till årsmöte 2023

Tisdagen den 28 februari kl. 19.00 bjuder Skånes Bordtennisförbund in till distriktets 84:e årsmöte. Detta år håller vi årsmötet i Kastanjeskolans matsal på Anders Perssons väg 9, 273 35 Tomelilla.

Efter årmötesförhandlingarna bjuds det på smörgåstårta. Vänligen meddela i anmälan om någon form av speciell kost krävs.

Sedvanliga årsmöteshandlingar läggs löpande upp här efterhand de blir klara. Motioner att behandlas vid årsmötet skall vara oss tillhanda senast 4 veckor före mötet vilket detta år är senast den 31 januari.

Rätt att inge motion tillkommer föreningar anslutna till Skånes BTF och röstberättigad medlem i sådan förening. Förslag från medlem insändes via föreningen tillsammans med dess utlåtande. Motionerna får ej vara handskrivna.

OBS: Den som ska utöva föreningens rösträtt ska lämna en påskriven fullmakt vid ankomst till årsmötet.

Anmälan görs senast den 19 februari med e-post till: bordtennis@skanskidrott.se

Vi hälsar er varmt välkomna till årsmötet!

Handlingar:
Inbjudan i pdf för utskrift
Röstlängd
Fullmakt
Årsberättelsen med revision
Budgetförslag
Verksamhetsförslag
Valberedningens förslag
Förslag från styrelsen