Förra veckan höll Skånes Bordtennisförbund årsmöte. Mötet hölls delvis fysiskt i loungen på kansliet i Malmö Arena och digitalt på Teams.

Vice ordförande, Loa Schoug, hälsade alla välkomna. Därefter hölls en parentation med en tyst minut för de som lämnat oss under året.

Hedersordförande, Bertil Andersson, ledde mötet rutinerat.

Hedersordförande, Bertil Andersson, fick förtroendet att leda mötet. När det var dags för styrelseval så omvaldes Mikael Latorre som ordförande och Angelica Rasmusson, Patrik Larsson samt Isabelle Nilsson som ledamöter.

När styrelsens förslag för att ändra årsavgiften togs upp så uppstod en diskussion där några ombud tyckte det var fel att ha en licensbaserad årsavgift. Under diskussionen kom ett motförslag på en höjning för alla föreningar med 300 kr till 1300 kr, som röstades igenom. Förslaget för att gynna damspelarna röstades också igenom för att skickas in som motion till SBTF:s förbundsmöte.

Thomas Buza, förbundschef SBTF.

I slutet av mötet informerade SBTF:s förbundschef, Thomas Buza, om vad som hänt och vad som är på gång inom svensk pingis.

Därefter avslutade Bertil mötet och lämnade över ordet till Loa och det var dags prisutdelning. BTK Rekord utsågs till årets klubb i Skåne. Förtjänsttecken delades ut till Magnus Alm, Tomelilla AIS, och Isabelle Nilsson, BTK Scania för deras fina arbete inom pingisen.

Isabelle Nilsson, Magnus Alm och Patrik Eyberger från BTK Rekord.

Då inga stjärnskott utsågs förra året på grund av pandemin så har fyra stjärnskott utsetts detta år. Dessa kommer besökas och få sina utmärkelser under våren.