Den gångna helgen höll Skånes Bordtennisförbund en distriktskonferens i Malmö. Huvudfokus på konferensen var utveckling av skånsk pingis.

Mia Andersson, Skåneidrotten

Mia Andersson.

Distriktets ordförande, Christina Sandquist, inledde med att hälsa alla välkomna och gick igenom helgens program. Därefter var Mia Andersson, från Skåneidrotten, på plats och informerade om deras verksamhet och hur de kan stötta skånsk pingis.

Eskil Tyrberg.

Eskil Tyrberg.

Eskil Tyrberg, föreningsutvecklare på Svenska Bordtennisförbundet, informerade om Svenska Bordtennisförbundets nya rekryteringsprojekt. Han delade upp konferensdeltagarna i grupper för att inventera lite hur det ser ut i klubbarna och hur man skulle önska det såg ut.

Skånes Bordtennisförbunds ledning berättade hur diskussionerna gått i Region Syd gällande distriktssammanslagningarna som är på gång. Ronny Ferm, ordförande i Nordvästra Götalands BTF och distriktsutvecklare för Svenska Bordtennisförbundet, hade tagit fram lite stolpar som man gick igenom och diskuterade.

Emma Ankargren.

Emma Ankargren, ordförande i Svenska Kickboxningsförbundet, var på plats och berättade hur man arbetar i en annan individuell idrott.

Man gick igenom enkäterna som skickades ut efter förra säsongens senior- och ungdomsserier. Man gick även igenom de nya seriebestämmelserna och presenterade första utkastet för årets seniorserier innan första dagen på konferensen var slut.

Thomas Buza.

Söndagen inleddes med att Svenska Bordtennisförbundets nya förbundschef, Thomas Buza, medverkade på Skype. Han berättade vad som är på gång på riksplanet och vad han hoppas åstadkomma i rollen som ny chef.

Deltagare på konferensen.

Därefter var konferensdeltagarna med och diskuterade hur man kan göra skånsk pingis bättre. Man utvärderade även kommittéarbetet och delades in i grupper där man diskuterade fram vad de olika kommittéerna ska arbeta med. Efter flera givande diskussioner önskades en uppföljningsträff så allt kan utvärderas innan tiden springer i väg och vi förlorar värdefull tid. Denna träff hoppas vi få till i början av nästa år.

Skånes Bordtennisförbund tackar alla som deltog och ser fram emot en spännande säsong som vi hoppas blir ett lyft för skånsk pingis!