Under onsdagskvällen höll Skånes Bordtennisförbund årsmöte. Ordförande Mikael Latorre inledde mötet med att hälsa alla välkomna till detta lite annorlunda årsmöte som hölls digitalt på Teams p.g.a. coronapandemin. Därefter hölls en parentation med en tyst minut för de som lämnat oss under året.

Hedersordförande, Bertil Andersson, fick förtroendet att leda mötet. När det var dags för styrelseval så fick Mikael nytt förtroende som ordförande. Även Bo Håkansson, Paul Olsson och Loa Schoug fick förnyat förtroende samt att Mikael Heidnert från Kristianstad blev nyinvald.

Styrelsens förslag på att höja årsavgiften från 700 kr till 1000 kr röstades igenom med 36 röster som var för mot 4 röster som var emot.

I slutet av mötet så informerade Petra Sörling och Thomas Buza, ordförande respektive förbundschef i SBTF, om både coronaåret och lite vad som är på gång inom svensk pingis.

Därefter avslutade Bertil mötet och lämnade över ordet till Mikael. Han berättade att den traditionsenliga prisutdelningen av årets klubb och av årets stjärnskott ställts in detta år p.g.a. att nästan ingen verksamhet varit igång och därmed inte en rättvis bedömning kunnat göras. Däremot kommer stjärnskotten från 2020 årskull utses på nästa årsmöte. När det gäller de som nominerats till förtjänsttecken och uppfyller kriterierna kommer dessa få sina tecken senare under året när restriktionerna hävts.