Skånes Bordtennisförbund har inlett samarbete med REACT som är återförsäljare för Joolas produkter. Tillsammans är målet att utveckla skånsk pingis ännu mer.


På bilden syns Cribbe Åkesson, REACT, och Mikael Latorre, ordförande i Skånes Bordtennisförbund.

Framöver kommer samarbetet presenteras ännu mer. För att ta del av Joolas sortiment så hänvisar vi till: https://www.reactsweden.com.