I samband med Sweden Tour Rekordspelen i Helsingborg hölls en förbundsdomarkurs.

Bristen på domare är stor men efter den gångna helgen fick Skåne tre nya förbundsdomare genom Tim Tinghammar Jönsson, Fabian Svensson och Benjamin Kaiserfeld. På bilden syns även Lisa Kampf från Mariedals IK flankerade av utbildarna Ingrid Bogren och Gunnar Holmstedt.

Samtliga deltagare fick goda vitsord samt ett stort lycka till i framtida uppdrag av de rutinerade utbildarna.