Tisdagen den 28 februari, 2023, kl. 19.00

Skånes Bordtennisförbund bjuder in till distriktets 84:e årsmöte. Detta år håller vi årsmötet i Kastanjeskolans matsal på Anders Perssons väg 9, 273 35 Tomelilla.

Efter årmötesförhandlingarna bjuds det på smörgåstårta. Vänligen meddela i anmälan om någon form av speciell kost krävs.

Sedvanliga årsmöteshandlingar läggs löpande upp på vår hemsida under ”Årsmöte”, som ligger under ”Vår verksamhet” i menyn på vår hemsida, efterhand de blir klara. Motioner att behandlas vid Skånes Bordtennisförbunds årsmöte skall vara oss tillhanda senast 4 veckor före mötet vilket detta år är senast den 31 januari.

Rätt att inge motion tillkommer föreningar anslutna till Skånes BTF och röstberättigad medlem i sådan förening. Förslag från medlem insändes via föreningen tillsammans med dess utlåtande. Motionerna får ej vara handskrivna.

OBS: Den som ska utöva föreningens rösträtt ska lämna en påskriven fullmakt vid ankomst till årsmötet.

Anmälan görs senast den 19 februari med e-post till: bordtennis@skanskidrott.se

Vi hälsar er varmt välkomna till årsmötet!

Inbjudan i pdf för utskrift.